Przejdź do treści

 • Długość odcinka
  7.5 km
 • Wykonawca
  Wykonawca STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.
 • Data podpisania umowy z wykonawcą
  14.12.2023
 • Czas realizacji
  39 miesięcy
 • Planowany termin zakończenia prac
  wrzesień 2027 r.
 • Wartość umowy na realizację
  309 777 961,23 zł

 

Opis inwestycji

Zadania

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, zrealizowanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID przewidziano 17 miesięcy, natomiast na prace budowlane 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych).

Cele

Celem budowy drogi ekspresowej S8 jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

Rezultaty

W wyniku projektu powstanie odcinek drogi ekspresowej S8 o długości ok. 7,5 km, dwujezdniowej o 2 pasach ruchu w każdym kierunku oraz 2 węzły drogowe: Kobierzyce Północ, Kobierzyce Południe

Grupy docelowe

Użytkownicy drogi S8 oraz mieszkańcy terenów przyległych do drogi S8.